Mặt bàn được thiết kế hình hột xoài, chân sắt vững chãi.

Mặt bàn ốp da dê.

Post Comment