Mẫu bàn tạo cảm giác khá lạ, bạn sẽ thấy chúng dường như được cắt ra từ 1 thân cây lớn, và để nguyên như vậy để ra thành phẩm.

Post Comment