Mặt bàn được ghép từ những đoạn gỗ tràm để tạo thành tấm lớn. Tạo cảm giác tự nhiên và chắc.

Post Comment