CV Thanh Bình

Kỹ năng công việc:

  • Autocad                             Tốt
  • Powerpoint                      Sơ cấp

Tin học văn phòng:

  • Word                                    Sơ cấp
  • Excel                                     Sơ cấp
  • Ngoại ngữ: Anh ngữ                              Trình độ  B

Kinh nghiệm làm việc:

  • Nhân vên văn phòng: 15 năm
  • Họa viên hàng nội thất xuất khẩu: 2 năm

CV Thanh Bình:

Bài vẽ điển hình:

http://www.mediafire.com/folder/1pdz92wnnn1sk/Demo_chest