Đây là blog cá nhân của Bình Võ

Bạn có thể tìm thấy ở blog này một số sản phẩm, dự án mà tôi đã tham gia.

Hiện tôi đang làm công việc thiết kế sản phẩm tại công ty INNI HOME – Tân Uyên – Bình Dương. Một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu.

Mời bạn tham quan blog của tôi!

 

Liên hệ. Xem Blog.